Garancije

garanzia-slika1

Klinika izdaje garancije za svaku stomatološku intervenciju.

Posle intervencije, u slučaju ugradnje implanta, pacijent dobija “implantni pasoš” koji služi kao potvrda autentičnosti i garancija od strane proizvodjača implanta.

Pacijent je u obavezi da vrši redovne kontrole kod Turisan Dental klinike ili kod neke od naših pridruženih stomatoloških ordinacija u Evropi, ukoliko je rezident tih zemalja.

Kontakt